Ons werk

Hoe kan ik tekst toegankelijk maken voor iedereen?

Gebruik beschrijvende koppen en labels
13 mei 2020
Digitale toegankelijkheid Leestijd: 5 min.

Mensen ervaren tekst op veel verschillende manieren. Voor sommigen is de ervaring visueel, voor sommigen is het auditief, voor sommigen is het tastbaar en voor anderen zowel visueel als auditief. In deze blog geven we je 9 tips voor goed leesbare, begrijpelijke en toegankelijke teksten. Zo heb je alleen maar tevreden gebruikers!

Gebruikers kunnen moeilijkheden ondervinden in het lezen en begrijpen van tekst. Gelukkig zijn er alternatieve manieren om webcontent toegankelijk te maken voor alle bezoekers. Je kunt denken aan eenvoudig taalgebruik, voorgelezen tekst, visuele illustraties, gebarentaal en een overzichtelijke vormgeving.

Heb je vragen over webtoegankelijkheid of kom je ergens niet uit? Ons ervaren support team staat voor je klaar. Zet hem op!

Tip 1: Gebruik voldoende kleurcontrast voor tekst en afbeeldingen

Zorg dat het contrast tussen voor- en achtergrondkleuren ten minste 4,5:1 is. Zo is de tekst voor iedereen goed leesbaar en kan je de boodschap op jouw pagina nog beter overdragen. Om het contrast tussen twee kleuren te meten, kun je gebruik maken van een gratis tool. Voer de gemaakte keuzes in kleurcontrast consequent door. Door een eenduidige vormgeving kunnen jouw bezoekers beter inschatten waar ze aan toe zijn. Ook geeft het jouw website een professionele uitstraling.

Voorbeeld voldoende kleurcontrast voor afbeeldingen

Tip 2: Zorg dat alle tekst twee keer zo groot kan worden gemaakt

Maak het mogelijk dat jouw bezoekers de tekst tot tweehonderd procent kunnen vergroten. Uiteraard mag dit geen invloed hebben op de leesbaarheid of functionaliteit van de pagina.

Tekst binnen de website moet te vergroten en verkleinen zijn middels de instellingen in de browser. Test of alle inhoud goed leesbaar blijft door de instellingen aan te passen. Let er op dat er niets wegvalt en alle elementen blijven werken.

Zorg dat alle tekst twee keer zo groot kan worden gemaakt

Tip 3: Zorg dat alle content op het scherm past

Websites die responsive gebouwd worden, behoren ten alle tijden binnen de breedte van het beeldscherm te blijven. Zowel in landschap- als portretmodus. Hiermee voorkom je dat jouw bezoeker informatie mist.

Jouw bezoekers maken gebruik van verschillende apparaten. Controleer daarom in verschillende mobiele devices of de content goed in beeld is. Zodra je horizontale scrollbalken ziet, is dat een teken dat een deel van de content buiten beeld valt.

Voorbeeld Zorg dat alle content op het scherm past

Tip 4: Gebruik voldoende tekstafstand

Zorg voor een goede verhouding tussen letterafstand, lettergrootte, regelafstand en afstand tussen alinea’s. Het hanteren van voldoende tekstafstand bevordert de leesbaarheid van de tekst. Maar het zorgt er ook voor dat als jouw bezoekers de tekst vergroten het totaal in verhouding blijft. Je kunt de volgende richtlijnen aanhouden:

  • Regelhoogte (regelafstand) tot minimaal 1,5 keer de lettergrootte
  • Afstand tussen volgende alinea tot minimaal 2 keer de lettergrootte
  • Letterafstand tot minimaal 0,12 keer de lettergrootte
  • Woordafstand tot minimaal 0,16 keer de lettergrootte

Gebruik voldoende tekstafstand

Tip 5: Geef webpagina’s een titel die de inhoud van de pagina beschrijft

Kies voor iedere webpagina een titel die de inhoud ervan duidelijk beschrijft. Zo kunnen jouw bezoekers gemakkelijk informatie vinden. Een duidelijke titel beschrijft het onderwerp, is ook zonder context te begrijpen, is onderscheidend en vooral ook niet te lang.

Geef webpagina’s een titel die de inhoud van de pagina beschrijft

Tip 6: Schrijf heldere en begrijpelijke linkteksten

Geef links een tekst die het doel duidelijk beschrijft. Een duidelijke linktekst beschrijft waar naar wordt verwezen en is ook zonder context te begrijpen. Is het niet mogelijk om een duidelijke linktekst mee te geven aan een link? Zorg dan dat het doel van de link in dezelfde zin helder wordt uitgelegd.

Schrijf heldere en begrijpelijke linkteksten

Tip 7: Gebruik beschrijvende koppen en labels

Maak gebruik van koppen en tussenkoppen in je teksten zodat de inhoud gestructureerd en overzichtelijk blijft. Zorg dat zowel de koppen als de teksten die je gebruikt voor labels duidelijk beschrijven wat het onderwerp of de functie is. Met deze aanknopingspunten kan jouw bezoeker gemakkelijker zien of het de informatie is waar hij naar op zoek is.

Zorg voor een logische structuur van de koppen. Hierdoor kunnen bezoekers pagina’s snel scannen en het helpt zoekmachines de structuur en het onderwerp van de pagina te begrijpen. Begin de pagina met een H1 kop, gevolgd door een H2 kop, die weer gevolgd kan worden door een H3 kop. Sla geen niveaus over.

Gebruik beschrijvende koppen en labels

Tip 8: Geef op elke pagina de standaard taal van de tekst aan

Bepaal wat de standaard taal van de webpagina is en geef dit in de code aan. Hulptechnologie zoals bijvoorbeeld schermlezers kunnen zo de tekst op de juiste manier uitspreken. Bijkomend voordeel van het instellen van de taal is dat het bijdraagt aan de vindbaarheid van jouw website. Zoekmachines gebruiken deze informatie namelijk om te bepalen of een pagina in de zoekresultaten wordt opgenomen. Komen er meerdere talen op een webpagina voor, vermeldt dan de taal die het meest voorkomt.

Geef op elke pagina de standaard taal van de tekst aan

Tip 9: Geef aan dat een gedeelte van de tekst in een andere taal is

Wanneer er specifieke onderdelen in de website in een andere taal zijn, bijvoorbeeld een quote of een gezegde, dan moet dit gedeelte van de tekst worden gemarkeerd als tekst uit een andere taal.

Markeer anderstalige woorden en zinnen met de juiste HTML-elementen. In veel website beheersystemen is het ook mogelijk om geselecteerde tekst met de functies van de editor de juiste taalcode mee te geven.

Geef aan dat een gedeelte van de tekst in een andere taal is