13 websites, 1 template

Landelijk uitgerolde WordPress multisite

NMF foto case

Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) zetten zich in voor mooie en duurzame provincies. Duurzame energie, mooie natuur, een gevarieerd landschap en gezonde voeding. De NMF’s hebben een overkoepelende landelijke organisatie, maar maakt het liefst direct lokaal impact met een federatie per provincie.

Deze gedecentraliseerde structuur was gelijk ook de uitdaging waarmee de NMF’s Stuurlui benaderden. De provincies hadden veelal een eigen website die los ontwikkeld was en los beheerd werd. Er waren hierdoor meerdere leveranciers en overzicht, uniformiteit en kosten waren moeilijk beheersbaar.

WordPress consultancy

Om tot de beste oplossing voor de NMF’s te komen hebben wij een uitgebreid consultancy traject doorlopen waarin we zoveel mogelijk van de provinciale federaties actief betrokken hebben. Door brainstorms te faciliteren en alle wensen te inventariseren konden we modules uitdenken die voor iedere provincie te gebruiken zijn.

13 websites, 1 template

Stuurlui ontwikkelde een template dat niet alleen voor de overkoepelende landelijke organisatie gebruikt kan worden, maar dat via een WordPress Multisite constructie ook voor iedere provincie apart ingezet kan worden.

Per provincie is er de mogelijkheid om een eigen logo en eigen kleurenschema aan te houden. Iedere provincie bepaald verder zelf hoe zij de beschikbare modules indelen en hiermee hun pagina’s opbouwen.

Interactieve kaarten

Voor meerdere provinciale federaties bleek het belangrijk dat zij beschikking hebben over een interactieve kaart om hun activiteiten op weer te geven. Bezoekers van de website kunnen op deze kaart het grote aantal activiteiten gemakkelijk filteren per categorie en zien waar de activiteiten plaatsvinden.

Kostenefficiënt

Door het inzetten van een WordPress multisite is er niet alleen een enorme kostenbesparing gerealiseerd in de bouw van de websites, ook de beheerskosten zijn gedaald. Immers, de multisite kan op 1 uitgebreide hostingomgeving staan, in plaats van 13 losse omgevingen, en omdat iedere website met dezelfde basis werkt zijn ook de kosten voor onderhoud per website beperkt.

Uitrol per provincie en doorontwikkeling

Ook in de uitrol per provincie zijn wij actief betrokken. De provincies stappen gefaseerd over en krijgen altijd een training in het gebruik van de website. Op deze manier heeft iedere provincie de kennis en vrijheid om zelf met hun website aan de slag te gaan.
Voor de doorontwikkeling van de websites inventariseren wij alle wensen vanuit de verschillende provincies en adviseren wij de landelijke organisatie over aanpassingen aan het hoofdtemplate.

Kennissessies voor goede doelen & fondsen

Stuurlui organiseert regelmatig kennissessies voor goede doelen & fondsen. Onderwerpen die bij voorgaande edities besproken zijn, zijn o.a. de volgende:

  • Van incidentele naar structurele donateur
  • Digitale innovatie binnen fondsenwerving
  • De gehele donatieflow in kaart brengen

Wil jij graag een uitnodiging ontvangen voor deze kennissessies? Klik dan op de button hieronder!

Ja, ik wil graag een uitnodiging ontvangen!